AnaSayfa / Eğitim Şart / Farabi kısaca hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Farabi kısaca hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Farabi kısaca Hayatı:
Büyük bir İslam düşünürü olan Farabi, Türkmenistan’ın Farab şehrinde doğduğundan dolayı ismi ‘’ Farabi’’ olarak kayıtlarda yer alır. Gerçek adı: Muhammed bin Uzlog’tur.

870 ile 950 yılları arasında yaşayan ünlü filozof, medresede eğitim görmüştür. Akabinde Günümüzde Şanlıurfa’da bulunan Harran’da Felsefe üzerine araştırmalar yapmıştır.

Geniş görüşlüydü ve akılcı metafizik temeline sahip bir kişiliği vardı.. Düşünceleri ‘’Aristo tales’’ ile örtüşüyordu. İslam inancına sahip olmasına rağmen Aristotales’in sistemiyle Pluton görüşlerini birleştirmek için çaba sarf etmiştir.

Mesela Allah’ın varlığını Aristotales akıl yürütmesi ile kanıtlamıştır. Şöyle ki; Dünyada nesneler değiştiği zaman ve hareket ettikleri için onları bu şekilde olmaya zorlayan bir hareket ettirici vardır.  Yani Farabi, Aristotales’in görüşü olan; Madde ve suret kavramları üzerinde değişiklik yapmayarak doğrudan benimsemiştir.  Madde ve ilke farabiye göre iki temel ilke olup, metafiziğe bağlıdır.

İşte bu yüzden evrenin ve eşyaların temelini oluştran 4 öge olan toprak, hava, su ve ateş ilk madde olan el-aklül-faalden çıktığından mütevellir söz konusu bu 4 öge birbirileri ile belli ölçülerde kaynaşmaktadır, ayrışmaktadır ve yine içinde bulunduğumuz evreni bunlar oluşturur.

Farabi 950 senesinde Suriye’nin başkenti olan Şam şehrinde yaşamını yitirmiştir.

FARABİ’NİN ESERLERİ

El-Medinetü’l-Fazıla (Fazilet Şehri:Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap)

Es-Siyaset-ül Medeniyye

Risale fi Ma’anii’l-Akl(Aklın Anlamları)

İhsa el-Ulûm musiki el-Kebir (Büyük Müzik Bilimlerin Sayımı)

Kitâb El Mûsikî El Kebir (كتاب الموسيقى الكبير, Kitāb al-Musiqā al-Kābir)

Kitâb Fi’l Mûsikî

El Müdhal Fi’l-Mûsikî

Kitâb Ustukısat

İlm El-Mûsikî

İhsa’el-Ulûm

Kitab Fi’lhsâ’el-İkâ

Kitabü’l-Mûsiki

Kitâb At Advar
ESERLERİN TÜRKÇE İSİMLERİ

İki Felsefeci Arasındaki Düşüncelerin Uzlaştırılması

Ele Alınan Kaynakların Kaynakları

Hikmetlerin Özleri

Erdemli Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap

Aklın Anlamları

Bilimlerin Sayımı

Büyük Müzik Kitabı

Müziğe Giriş

Yazar: Baha Yıldırım

26 Yaşında Üniversite 4. sınıf öğrencisi En çok sevdiği şarkı Adaşının söylemiş olduğu Baha'dan '' kutupta yaz gibi'' Özledim Seni!

İlgini Çekebilir!

Güzel Eğlenceli Boyama Sayfaları Örnekleri

Çocuklar eğlenceli boyama sayfaları ile boyama yapmayı daha çok sevmektedir. Boyama sayfalarında tercih edilen desenleri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir