AnaSayfa / Eğitim Şart / Mevlana’nın kısaca hayatı eserleri ve özlü sözleri

Mevlana’nın kısaca hayatı eserleri ve özlü sözleri

Mevlana hazretlerinin kısaca hayatından eserlerinden bahsedip, özlü sözlerini paylaşacağız.

1207 yılında Afganistan sınırları içerisinde bulunan ‘’Belh’’ şehrinde dünyaya gelen Hazreti Mevlana’nın Babasının ismi Muhammed Bahaeddin Veled, Annesinin ismi ise Mümine Hatundur. Annesi Belh emiri olan Rükneddin’in kızıdır.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ismini o zamanlar Anadolu’da Rumlar yaşadığı için almıştır. Mevlana ismi Arapçada ‘’ Efendimiz’’ Manasına gelir.

Tasavvuf ilimleri ile ilgilenen Mevlana, Babasının yaşamını yitirmesinin ardından onun yerine makamına geçmiştir.

Hayatını değiştiren ve ona bir çok konuda yön veren, etkileyen olay, Konya ilinde Şems hazretleri ile tanışması olayıdır. Bu olay akabinde hayatı, fikirleri, dünya görüşü maddi ve manevi açıdan tamamen değişerek farklı ir boyuta ulaşmıştır.

Şems sayesinde Hz. Mevlana’nın maddeden manaya geçişi bir takım sorularla cevap bulması gerekiyordu. Düşünceleri sonradan değişti.  Uzun seneler Konya’da ilmi ve manevi irşad görevinde bulunmuştur. 1273 yılında Konya ilinde Vefat etmiştir.

MEVLANA ESERLERİ:

MESNEVİ: Didaktik bir eser olup, özellikle dini tasavvufi ve ahlaki yanı ağır basar. Mesnevide özellikle öğütler yer alır. Her hikaye bir öğüt ile bitirilir. Yazım dili farsçadır.

DİVAN-I KEBİR: Mevlana’nın bu eserinde ise Tasavvufi aşk işlenmektedir.

MEKTÛBAT: 145 mektubun bir araya getirilerek oluşturulduğu eserdir. Bu eserde; Selçuklu devletinin ileri gelen büyüklerine, o dönemin dost ve devlet adamlarına yazdığı mektuplar yer alır.

MECÂLİS-İ SEB’A: Mevlana Hazretlerinin 7 vaazının bir araya getirilerek oluşturulduğu eserdir.

FÎHÎ MA FÎH: Mevlana’nın başta tasavvuf olmak üzere ardından felsefe, din, şiir ve ahlak anlayışını, sohbetlerini konu alan bir eser.

MEVLANA RESİMLİ ÖZLÜ SÖZLERİ

Yazar: Baha Yıldırım

26 Yaşında Üniversite 4. sınıf öğrencisi En çok sevdiği şarkı Adaşının söylemiş olduğu Baha'dan '' kutupta yaz gibi'' Özledim Seni!

İlgini Çekebilir!

Güzel Eğlenceli Boyama Sayfaları Örnekleri

Çocuklar eğlenceli boyama sayfaları ile boyama yapmayı daha çok sevmektedir. Boyama sayfalarında tercih edilen desenleri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir